بایگانی

راهنمای دریافت مشاوره

مشاوره تلفنی با حجت السلام مهدوی ارفع (مهدوی بیات)

سلام. امیر المومنین علی علیه السلام می فرماید: هیچ حامی و پشتیبانی، استوارتر و محکم تر از مشورت کردن نیست. از دید حضرت علی(ع) مشورت کردن و استفاده از نقطه نظرهای دیگران به انسان کمک می کند تا خطاها و اشتباهات را بشناسد. آن حضرت می فرماید: کسی که از …

مشاهده