سرآغاز > بایگانی برچسب: کمک

بایگانی برچسب: کمک

آیا به هر سائلی(فقیر) کمک کنیم؟

آیا به هرسائلی کمک کنیم؟ پاسخ بنده: فقرا در نگاه کلی دو دسته اند:گروهی محروم اند ولی چنان آبروداری می کنند که بقول قرآن کریم “یَحسَبُهُم الجاهِلُ اغنیاء مِن التَّعَفُّف لایَسالونَ النّاسَ اِلحافاً” یعنی بیخبران خیال می کنند آنها غنی و ثروتمندند چرا که از مردم چیزی را بااصرار درخواست …

مشاهده