سرآغاز > بایگانی برچسب: مرجع انگلیسی

بایگانی برچسب: مرجع انگلیسی

بالاخره شروع ربیع الاول جشن است یا عزا؟

شروع ربیع الاول حضرت زهرا حضرت علی شادی جشن عزا

 بالاخره شروع ربیع الاول جشن است یا عزا؟ متاسفانه از فرط بصیرت و هوشمندی ما به اصطلاح متدینین!!! هر روز برای معطل کردن خود به بحثهای حاشیه ای به جای اصلی و سپس از دل همین مسایل فرعی تولید کردن مایه اختلاف، بهانه ای یا سوژه ای خلق می شود! …

مشاهده