سرآغاز > بایگانی برچسب: محرم 1396

بایگانی برچسب: محرم 1396

سخنرانی شب یازدهم محرم (شام غریبان)- هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب یازدهم دهه اول محرم ۱۴۳۹ (شام غریبان) مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه یازدهم (شام غریبان) تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab11moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با …

مشاهده

سخنرانی شب دهم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب دهم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه دهم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab10moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب نهم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب نهم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه نهم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab9moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب هشتم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب هشتم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه هشتم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab8moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب هفتم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب هفتم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه هفتم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab7moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب ششم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب ششم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه ششم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab6moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

کلیپ ویژه شب پنجم محرم ۱۳۹۶

حضرت مسلم کلیپ فیلم شب اول محرم

شبکه امید سیما کلیپ شب پنجم محرم ۱۳۹۶ حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام – خانواده  عاشورایی و آرمان مهدوی برنامه به توان خدا مهر ۱۳۹۶   + لینک دانلود کلیپ شب پنجم (عبدالله بن حسن علیه السلام) ++ مشاهده تمام کلیپ های تصویری

مشاهده

سخنرانی شب پنجم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب پنجم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه پنجم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab5moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب چهارم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب چهارم دهه اول محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه چهارم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab4moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده

سخنرانی شب سوم محرم – هیئت ثارالله زنجان

سخنرانی شب سوم دهه سوم محرم ۱۴۳۹ مهر ماه ۱۳۹۶ هیئت ثارالله زنجان سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدوی ارفع با موضوع عاشورا، پیروزی منطق و چالش  در برابر منطق سازش فایل صوتی سخنرانی جلسه سوم تقدیم می گردد. http://dl.mahdaviarfae.ir/p/mp3/1396/moharam/zn/Mahdaviarfa-Shab3moharam1439.mp3 + دانلود صوتی کامل سخرانی با موضوع عاشورا پیروزی منطق …

مشاهده