سرآغاز > بایگانی برچسب: شکرگذاری

بایگانی برچسب: شکرگذاری

درسی که از آن زن آموختم

درسی که از آن زن آموختم جاتون خالیه مشهدمقدس. اسکانم نزدیک باب الجواد جایی بسیار خوب و بسیار نزدیک به حرمه. هوای مشهدسرده خصوصا شبهاش. شب اول داشتم از داخل کوچه شهید اندرزگو۲ میرفتم به سمت حرم، دیدم خانم مسنّی گوشه دیواری نشسته و بی توجه به رهگذران بی دردی …

مشاهده