سرآغاز > بایگانی برچسب: سیره رضوی

بایگانی برچسب: سیره رضوی

سیره رضوی در میان جوانان باید فرهنگ سازی شود

حجت السلام حمیدرضا مهدوی ارفع

سیره رضوی در برگیرنده مفهوم عمیقی از مبانی دینی است باید از ظرفیت های فرهنگی و دینی موجود در بخش های مختلف جامعه بهره گرفته شود. سیره رضوی در برگیرنده مفهوم عمیقی از مبانی دینی است باید از ظرفیت های فرهنگی و دینی موجود به منظور نهادینه کردن فرهنگ رضوی …

مشاهده